Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Chậu Hoa, Bình Hoa, Đôn

Chậu hoa hồng cao

Chậu hoa hồng cao

Giá: 1.800.000đ

Chậu hoa nổi đôn

Chậu hoa nổi đôn

Giá: 2.000.000đ

CHẬU NGÀ VOI

CHẬU NGÀ VOI

Giá: 600.000đ

Đôn hạc mẫu 2

Đôn hạc mẫu 2

Giá: 900.000đ

PHÙ ĐIÊU CON SƠN A1

PHÙ ĐIÊU CON SƠN A1

Giá: 3.100.000đ

Bộ đôn chậu Châu Âu

Bộ đôn chậu Châu Âu

Giá: 2.200.000đ

Đôn chậu kẻ caro

Đôn chậu kẻ caro

Giá: 2.700.000đ

Ly thon

Ly thon

Giá: Liên hệ

Đôn treo chữ nhật

Đôn treo chữ nhật

Giá: 300.000đ

Treo hoa bé thiên thần

Treo hoa bé thiên thần

Giá: 350.000đ

Đôn treo hoa châu Âu

Đôn treo hoa châu Âu

Giá: 350.000đ

Bộ đôn chậu chậu hoa

Bộ đôn chậu chậu hoa

Giá: Liên hệ

Bộ đôn chậu chậu hoa

Bộ đôn chậu chậu hoa

Giá: Liên hệ

Bộ đôn chậu chậu hoa

Bộ đôn chậu chậu hoa

Giá: Liên hệ

Chậu múi Châu Âu

Chậu múi Châu Âu

Giá: 2.500.000

1 2
Top